A fényképi hagyaték szerkezete

Ilyen mennyiségű fényképfelvétel láttán az emberben megfogalmazódik az a kérdés, hogy hogyan lehet ezen eligazodni. Aztán kissé alaposabban tanulmányozva, kiderül, hogy a szerző gondoskodik erről. A felvételek nagy része gondosan csomagolva van. Erre a fotós nyersanyagok – üveglemezek vagy filmek – eredeti dobozait használták. A dobozokba sorrendben lettek helyezve a felvételek, terület szerint csoportosítva. Minden dobozra feltüntették a benne található felvételek sorszámát. Néhány ilyen doboz látható az alábbi képen.

Minden egyes felvétel külön papírba van csomagolva és minden egyes darab azonosító adatokat tartalmaz. Minden felvételen van egy rövidítés, ami az ábrázolt terület földrajzi helyzetére utal, és egy sorszám. Ezen kívül minden felvételnek van egy címe és esetleg valamilyen kiegészítő  magyarázat. Elég sok felvételen találunk keltezést, de sajnos nem mindegyiken. Van néhány olyan csomagoló lap, amin Cholnoky aláírása látható. Egy ilyen borító látható az alábbi képen:

Ezen ismertetőjelek alapján kezdtük el a felvételek számítógépes nyilvántartásba vételét az Excel program segítségével, táblázatos formában. Első lépésben nem törekedtünk arra, hogy az anyagot bármilyen szempont szerint is szétválogassuk. Utólag a program lehetőséget biztosít a több szempont szerinti csoportosításra, a válogatásra. A munka közben derült ki, hogy milyen logika szerint szándékozott rendszerezni felvételeit a szerző. Elsődleges a földrajzi szempont. Az említett rövidítések az ábrázolt országra vagy az akkori Magyarország vármegyéire utalnak. A második szempont technikai jellegű. Egy adott térségen belül külön sorszámmal látta el a szerző a különböző méretű felvételeket. Mindezek alapján a legkézenfekvőbb csoportosításnak a típusok szerinti nagy csoportok létrehozása és ezeken belül a földrajzi helyzet szerinti besorolás ígérkezett. Három nagy típust különböztetünk meg:

  • “üvegek” név alatt különböző méretű üveglemezre készült negatív vagy pozitív felvételeket értünk.
  • “filmek” név alatt a modernebb, celluloid síkfilmre készült negatív felvételeket értjük.
  • “másolatok” név alatt üveglemezre készült másolatokat értünk, amelyek fényképeken esetleg képeken kívül térképeket, tárgyakat ábrázolnak.

Minden típuson belül nagyobb csoportokat hoztunk létre, külön választva a Történelmi Magyarország vármegyéit, a külföldi területeket ábrázoló felvételektől. Külön csoportot képeznek a Kínában és az Egyesült Államokban készült felvételek, amelyek Cholnoky kutatóútjai alkalmával készültek. Adott esetben más önálló csoportot is megkülönböztetünk, mint például a “Fizikai földrajz” csoportot az üvegek esetében. Megpróbálva összegezni a teljes anyagot elmondható, hogy a majdnem 2000 darab “üveg” 13 országot és 45 vármegyét; a több mint 1200 “film” 21 vármegyét és 4 országot a több mint 2000 “másolat” pedig 60 különböző földrajzi térséget, témát ábrázol.

TOVÁBB>>> a Fényképtár teljességéről szóló oldalra

<<<VISSZA a Cholnoky fényképező munkásságáról szóló oldalra

<<<VISSZA a Fényképtár kezdő oldalára

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság

Kedves Látogató! Amennyiben további kérdései vannak, térképeket vagy fényképeket szeretne letölteni szívesen állunk rendelkezésére.

A Térképtárral Bartos-Elekes Zsombor foglalkozik, elérhető a bezsombor@yahoo.com e-mail címen.

A Fényképtárral Imecs Zoltán foglalkozik, elérhető a zimecs@yahoo.com e-mail címen.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment