A Történelmi Magyarország vármegyéiben készült felvételek katalógusa

A Kolozsváron talált hagyaték túlnyomó részét, – a körülbelül 5000 felvétel közül majdnem 2000 felvétel – a korabeli vármegyék szerint csoportosított felvételek teszik ki. Az eredeti csomagolást és feliratokat nyomon követve elmondható, hogy 44 korabeli vármegyében készült felvételek találhatók a kolozsvári gyűjteményben. A vármegyékre lebontott, összefoglaló táblázat lentebb látható:

Vármegye Kód 13*18 Panoráma Sztereó Síkfilm Összesen
1
Abaúj-Torna AT
4
0
0
0
4
2
Alsó- Fehér AF
7
2
0
6
15
3
Arad Ar
10
0
0
4
14
4
Bács-Bodrog BB
0
0
13
0
13
5
Baranya Ba
0
0
8
0
8
6
Bereg Ber
0
5
7
0
12
7
Beszterce-Naszód BN
30
0
0
8
38
8
Bihar Bih
14
2
21
82
119
9
Borsod Bo
9
0
13
0
22
10
Brassó Br
28
1
9
22
60
11
Csík Csi
26
1
3
6
36
12
Csongrád Cso
9
1
11
0
21
13
Fogaras Fog
2
3
15
16
36
14
Győr Gy
8
0
0
0
8
15
Hajdú Ha
6
0
0
0
6
16
Háromszék Har
0
1
18
39
58
17
Heves He
2
2
4
0
8
18
Hunyad Hu
18
9
24
57
108
19
Jász-Nagykun-Szoln. JNK
0
0
0
3
3
20
Kis-Küküllő KK
29
0
0
21
50
21
Kolozs Kol
172
12
72
148
404
22
Krassó-Szörény KSz
6
2
5
0
13
23
Liptó Li
10
0
0
0
10
24
Máramaros MM
7
0
0
40
47
25
Maros-Torda MT
5
1
5
17
28
26
Modrus-Fiume MF
71
0
0
0
71
27
Nagy-Küküllő NK
3
0
0
0
3
28
Pest-Pilis PP
1
1
13
0
15
29
Pozsony Po
0
4
4
0
8
30
Somogy So
17
0
0
0
17
31
Szabolcs Sza
12
0
2
0
14
32
Szatmár SzM
12
0
4
3
19
33
Szeben Szb
3
2
31
4
40
34
Szepes Sze
11
0
0
0
11
35
Szilágy Szi
34
0
0
31
65
36
Szolnok-Doboka SzD
25
1
0
85
111
37
Temes Te
0
2
4
40
46
38
Torda-Aranyos TA
22
0
13
128
163
39
Torontál To
0
1
3
25
29
40
Udvarhely Udv
17
4
11
0
32
41
Ugocsa Ug
4
1
8
0
13
42
Veszprém Ve
13
0
25
0
38
43
Zala Za
37
25
52
0
114
44
Zemplén Ze
17
5
6
0
28
Összesen:
701
88
407
785
1981

A vármegyékre lebontott katalógusok az alábbi linkekre kattintva külön oldalakon érhetők el. A felvételek szintén megyékre csoportosítva a megfelelő albumokban tekinthetők meg.

Abaúj-Torna vármegye

Alsó-Fehér vármegye

Arad vármegye

Bács-Bodrog vármegye

Baranya vármegye

Bereg vármegye

Beszterce-Naszód vármegye

Bihar vármegye

Borsod vármegye

Brassó vármegye

Csík vármegye

Csongrád vármegye

Fogaras vármegye

Győr vármegye

Hajdú vármegye

Háromszék vármegye

Heves vármegye

Hunyad vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kis-Küküllő vármegye

Kolozs vármegye

Krassó-Szörény vármegye

Liptó vármegye

Máramaros vármegye

Maros-Torda vármegye

Modrus-Fiume vármegye

Nagy-Küküllő vármegye

Pest-Pilis vármegye

Pozsony vármegye

Somogy vármegye

Szabolcs vármegye

Szatmár vármegye

Szeben vármegye

Szepes vármegye

Szilágy vármegye

Szolnok-Doboka vármegye

Temes vármegye

Torda-Aranyos vármegye

Torontál vármegye

Udvarhely vármegye

Ugocsa vármegye

Veszprém vármegye

Zala vármegye

Zemplén vármegye

 

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság

Kedves Látogató! Amennyiben további kérdései vannak, térképeket vagy fényképeket szeretne letölteni szívesen állunk rendelkezésére.

A Térképtárral Bartos-Elekes Zsombor foglalkozik, elérhető a bezsombor@yahoo.com e-mail címen.

A Fényképtárral Imecs Zoltán foglalkozik, elérhető a zimecs@yahoo.com e-mail címen.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment