Törzsgyűjtemény, 38. mappa: 1850–1920 közötti, Magyarország, demográfiai, egészségügyi, etnikai és felekezeti térképek

 

 [38-315] Magyarország népességének szaporodása és fogyása 1880–1890 (Posner Károly Lajos és fia)

 

 [38-311] A 6 éven felüli népesség miveltségi foka (Posner Károly Lajos és fia)

 

[38-536] Magyarország ethnográphiai térképe (Posner Károly Lajos és fia)

 

[38-318] Magyarország népessége anyanyelv szerint (Posner Károly Lajos és fia)

 

[38-317] Az összes magyarul tudók 1890. év végén (Posner Károly Lajos és fia)

 

[38-319] Magyarország népessége hitfelekezetek szerint (Posner Károly Lajos és fia)

 

 [38-644] A magyarországi nyelvterületek, szigetek és nyelvmedencék délen és az ország mélyén = Balogh P.: A népfajok Magyarországon (M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium, Budapest, 1902)

<< (37. mappa) / >> (39. mappa)