Törzsgyűjtemény, 50. mappa: 1850–1920 közötti, Románia, topográfiai térkép

 

 [50-1565-04S] Seria IV Colóna S – Botoşani (1894)

 

 [50-323] Seria III Coloana A – Turnul Severin (1908)

 

 [50-1917] Seria VIII Coloana F – Fogaras (1916)

<< (49. mappa) / >> (51. mappa)