Törzsgyűjtemény, 51. mappa: 1850–1920 közötti, Havasalföld, topográfiai térkép

 
[51-408] Satmari: Charta României Meridionale (Bucureşti, 1864). Columna I Seria 3.
 
 
 
 Columna I, Seria 6 / teljes méret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Columna V, Seria 2 / teljes méret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Columna VIII, Seria 2 / teljes méret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Columna X, Seria 1 / teljes méret
 
 
 
 
 Columna XII, Seria 6 / teljes méret
 
 
 
 
  Columna XIII, Seria 3 / teljes méret
 
 

<< (50. mappa) / >> (52. mappa)