Vármegyék – album

A korabeli Magyarország vármegyéi közül 44 vármegyében készült felvételek találhatók a kolozsvári hagyatékban. Először a technikai szempont szerint csoportosítottuk a felvételeket, így külön mutattuk be a filmre készült felvételeket és az üvegre készült felvételeket. A munka során kiderült, hogy okosabb lenne a földrajzi szempontokat érvényesíteni. Így az itt látható albumokban vármegyék szerint találhatók a felvételek, technikai jellemzőiktől függetlenül. Először a filmeket alakítottuk digitális formába, így előbb ezek kerülnek be az albumokba. Ezeket a 7-es szám jelzi a sorszám első számjegyeként. Befejeztük a 13*18-cm-es üvegfelvételek digitalizálását, jelenleg zajlik a feldolgozásuk és feltöltésük, ezek kódja 1-es. Nemrég befejeztük a panoráma és sztereó felvételek szkennelését is. Kijelenthetjük, hogy minden eredeti felvétel digitális formában van és minden, vármegyékhez társított felvétel fel van töltve a honlapra, a vármegyék nevét viselő albumokba! Jó böngészést kívánunk!

Jelen pillanatban a vármegyék albumaiban az összes, a Hagyatékban létező felvétel, összesen 1981, tekinthető meg, ezek közé nem számoltuk be a minden albumban található térképeket. Az alábbi táblázatban lehet látni a felvételek típus szerinti megoszlását:

Típus/Méret
Kód
Darab
Digitalizálva
Feltöltve
%
13*18 cm negatív
1
701
701
701 100
9*18 cm panoráma
2
88
88
88
100
9*18 cm sztereo
2
407
407
407
 100
9*12 cm síkfilm
7
785
785
785  100

A feltöltött képek legnagyobb oldalhossza 800 pixel, ebben a méretben letölthetők a jobb kattintásra megjelenő menü segítségével. Akinek nagyobb méretben lenne szüksége felvételekre, kérjük írjon levelet erre a címre.

Abaúj-Torna

Abaúj-Torna vármegye részben a mai magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén, részben pedig a jelenlegi Szlovákiában található. A kolozsvári hagyatékban 4 darab 13*18 cm-es üvegre készült felvételt őrzünk ebből a vármegyéből.
01_at.jpg

Alsó-Fehér

Alsó-Fehér vármegyében készített fotók. A vármegye területe nagyjából megegyezik a mai, romániai Fehér megye területével. 13*18 cm-es üvegfelvétel - 7 darab; 9*18 cm-es panoráma felvétel - 2 darab; 9*12 cm-es filmfelvétel - 6 darab;
01_af.jpg

Arad

Arad vármegye akkori és jelenlegi területe majdnem megegyezik. 10 darab 13*18 cm-es üvegnegatív (1-es kód) és 4 darab filmfelvétel (7-es kód) maradt hagyatékunkban.
01_ar.jpg

Bács-Bodrog

A vármegye egykori területe most a Vajdaságban található. Innen 14 darab sztereó felvételt őrzünk.
01_bb.jpg

Baranya

Baranya megye jelenleg Magyarország legdélebbi megyéje. A korabeli vármegyének egy része ma Szerbiához tartozik. Innen 8 darab sztereó felvételt őrzünk.
01_ba.jpg

Bereg

A hajdani Bereg megye ma Ukrajnában van, de egy része a jelenlegi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Itt 5 darab panoráma felvétel és 7 darab sztereó felvétel készült.
01_ber.jpg

Beszterce-Naszód

A korabeli Beszterce-Naszód megye majdnem teljesen megegyezik a jelenlegi romániai azonos nevű megyével. Innen 30 darab 13*18 cm-es üvegfelvétel (1-es kód) és 8 darab síkfilmre készült felvétel (7-es kód) maradt fenn.
01_bn.jpg

Bihar

A korabeli Bihar vármegye csak kicsivel volt nagyobb a jelenlegi, romániai Bihar megyénél. Hajdú-Bihar megyébe nyúlik át. 14 darab 13*18 cm-es üvegfelvétel (1-es kód), 2 darab panoráma felvétel, 21 darab sztereó felvétel (2-es kód) és 82 darab síkfilmre készült (7-es kód) felvétel található gyűjteményünkben.
01_bih.jpg

Borsod

A régi Borsod megye ma is a helyén van, de egyesült Abaúj és Zemplén megyékkel. Innen 9 darab 13*18 cm-es üvegfelvételt (1-es kód) és 13 darab sztereó felvételt (2-es kód) őrzünk a hagyatékban.
01_bo.jpg

Brassó

A korabeli Brassó vármegye csak töredéke a mai Brassó megyének. Valószínűleg több felvétel készült mint ami jelenleg megtalálható a hagyatékban. Jelenleg 28 darab 13-18 cm-es üvegfelvétel (1-es kód), 1 darab panoráma, 9 darab sztereó felvétel (2-es kód) és 22 darab síkfilmre készült felvétel (7-es kód) található a hagyatékban.
01_br.jpg

Csík

A korabeli Csík vármegye a jelenlegi Hargita megye keleti oldalán helyezkedett el. Ebből a vármegyéből 26 darab 13*18 cm-es üvegfelvétel (1-es kód), 1 panoráma, 3 sztereó felvétel (2-es kód) és 6 darab síkfilmre készült felvétel (7-es kód) maradt fenn.
01_csi.jpg

Csongrád

A korabeli Csongrád vármegye majdnem teljes mértékben megegyezik a jelenlegi Csongrád megyével. Hagyatékunkban 9 darab 13*18 cm-es felvétel (1-es kód), 1 darab panoráma és 11 darab sztereó felvétel (2-es kód) található.
01_cso.jpg

Fogaras

Fogaras vármegye a jelenlegi Brassó megye dél-nyugati részén helyezkedett el. Az összesen 36 felvételből 2 darab 13*18cm-es üvegfelvétel (1-es kód), 3 darab panoráma, 15 sztereó felvétel (2-es kód) valamint 16 síkfilmre készült felvétel (7-es kód).
01_fog.jpg

Győr

Győr vármegye változatlanul a helyén van, de most Győr-Moson-Sopron megye része. Innen 8 darab 13*18 cm-es felvételt őrzünk.
01_gy.jpg

Hajdú

Hajdú vármegye területe a jelenlegi Hajdú-Bihar megye észak-nyugati felén helyezkedik el. 6 darab 13*18 cm-es felvétel található a hagyatékban.
01_ha.jpg

Háromszék

Háromszék vármegye majdnem teljesen megegyezik a jelenlegi Kovászna megyével. Az összesen 58 felvételből 1 panoráma és 18 sztereó felvétel (2-es kód) a többi 39 síkfilmre készült (7-es kód).
01_har.jpg

Heves

Heves vármegye területe megegyezik a jelenlegi Heves megyével. Itt 2 darab 13*18 cm-es felvétel, 2 panoráma és 4 sztereó felvétel készült.
01_he.jpg

Hunyad

Hunyad vármegye szinte teljesen változatlanul ugyanott van ahol hajdanán volt. Innen összesen 108 felvétel maradt fenn, valószínűleg több volt. 18 darab 9*18 cm-es üvegfelvétel, 33 darab 9*18 cm-es felvétel amiből 9 darab panoráma és 24 darab sztereó valamint 57 darab síkfilmre készült felvétel maradt fenn.
01_hu.jpg

Jász-Nagykun-Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelenlegi kiterjedése majdnem megegyezik a korabelivel. Kevés itt készült felvétel található a kolozsvári hagyatékban: 2 sztereó felvétel és 3 síkfilmre készült felvétel.
01_jnk.jpg

Kis-Küküllő

Kis-Küküllő vármegye valójában a névadó folyó völgyén helyezkedett el. Kis területének legnagyobb része a mai Maros megyében fekszik, egy-egy kis rész jut Fehér és Szeben megyének. 50 felvételt őrzünk ebből a térségből, 29 darab 13*18 cm-es üvegnegatív és 21 darab síkfilmre készült felvétel.
01_kk.jpg

Kolozs

A korabeli Kolozs vármegye nyugat-keleti irányban nyúlt el a mai Kolozs megye területén, és átnyúlt Beszterce-Naszód és Maros megyébe is. Nem véletlenül készült itt a legtöbb felvétel, több mint 400. A korabeli számozást figyelembe véve elmondható, hogy valószínűleg több felvétel lehetett, tehát a jelenlegi állapot hiányos. 172 darab 13*18 cm-es üvegfelvétel, 12 darab 9*18 cm-es panoráma felvétel és 72 darab ugyanolyan méretű sztereó felvétel valamint 148 darab síkfilmre készült felvétel maradt fenn a kolozsvári gyűjteményben.
01_kol.jpg

Krassó-Szörény

A korabeli Krassó-Szörény vármegye majdnem teljesen megegyezik a mai megyével. Innen 13 felvételünk van, ebből 6 darab 13*18 cm-es negatív, 2 darab panoráma felvétel és 5 darab sztereó felvétel.
01_ksz.jpg

Liptó

Liptó vármegye a mai Szlovákia területén van. 10 darab 13*18 cm-es negatívot őrzünk erről a területről.
01_li.jpg

Máramaros

A korabeli Máramaros megye nagyon eltért a maitól. A jelenlegi máramarosi-medencén kívül, átnyúlt a Tiszán a jelenlegi Ukrajna területére. A 47 felvételből 7 darab 13*18 cm-es negatív, a többi 40 pedig síkfilmre készült.
01_mm.jpg

Maros-Torda

Maros-Torda vármegye majdnem teljes egészében beilleszkedik a jelenlegi Maros megye területébe, csak kis északi része nyúlik át Hargitába. 28 felvételünk van minden változatban: 5 nagy méretű negatív, 1 panoráma, 5 sztereó és 17 síkfilmre készült felvétel.
01_mt.jpg

Modrus-Fiume

A korabeli Magyarország délnyugati csücske, az Adria partján található vármegye. A 71 felvétel mindegyike 13*18 cm-es negatív.
01_mf.jpg

Nagy-Küküllő

Ez a vármegye valóban a Nagy-Küküllő völgyét foglalja magába, kicsi részeket a jelenlegi Maros, Brassó és Szeben megyékből. Sajnos csak 3 darab nagyméretű felvételünk van ebből a megyéből.
01_nk.jpg

Pest-Pilis

Nagykiterjedésű megye, a jelenlegi Pest és Bács-Kiskun megyék területén. A 15 darab felvétel túlnyomó része sztereó felvétel, 13 darab.
01_pp.jpg

Pozsony

A nevének megfelelően Pozsony környékét foglalja magába, Szlovákia területén. A 8 darab felvétel fele panoráma, fele pedig sztereó.
01_po.jpg

Somogy

A korabeli Somogy vármegye majdnem teljesen megegyezik a jelenlegi Somogy megyével. Mind a 17 felvétel 13*18 cm-es negatív.
01_so.jpg

Szabolcs

Szabolcs megye a jelenlegi Szabolcs-Szatmár megye megfelelő része. 12 darab nagyméretű negatív és 2 sztereó felvétel van gyűjteményünkben ebből a megyéből.
01_sza.jpg

Szatmár

A korabeli Szatmár megye egy része a mai Szabolcs-Szatmár megye keleti része, a többi a hazai Szatmár megye területén fekszik, de átnyúlt a mai Máramaros területére is. Az itt készült 19 felvétel közül 12 nagyméretű negatív, 4 sztereó és 3 síkfilmre készült.
01_szm.jpg

Szeben

A korabeli Szeben vármegye a jelenlegi Szeben megye déli részén helyezkedett el. Az innen fennmaradt 40 felvétel közül 31 sztereó felvétel, 3 nagyméretű negatív, 2 panoráma és 4 síkfilmre készült.
01_szb.jpg

Szepes

Szepes vármegye Szlovákia területén volt. Mind a 11 felvétel nagyméretű negatív.
01_sze.jpg

Szilágy

Szilágy vármegye nagy része a jelenlegi Szilágy megye részét képezte, kis része átnyúlt a mai Szatmár megyébe. 65 felvételünk van ebből a megyéből, ebből 34 darab 13*18 cm-es negatív és 31 síkfilmre készült.
01_szi.jpg

Szolnok-Doboka

Szolnok-Doboka vármegye 4 jelenlegi megye területéből foglalt el egy-egy kis részt: Szilágy, Kolozs, Beszterce-Naszód és Máramaros. 111 felvétel maradt fenn, ebből 85 síkfilmre készült, 25 nagyméretű negatív és van egy panoráma is.
01_szd.jpg

Temes

Temes vármegye észak-déli irányban nyúlt el a mai Temes megye középső részétől egészen Szerbiáig. 46 felvétel van innen, ezek közül 40 síkfilmre készült, a többi panoráma és sztereó.
01_te.jpg

Torda-Aranyos

A korabeli Torda-Aranyos vármegye területe nagyon jól illeszkedik az Aranyos völgyére. Egy kicsi Kolozs megyébő,l egy kicsi Fehér megyéből és még kevesebb Maros megyéből. Összesen 163 felvétel van erről a területről, ezek túlnyomó része (128 db.) síkfilmre készült, 22 darab 13*18 cm-es negatív a maradék 13 pedig sztereó felvétel.
01_ta.jpg

Torontál

A korabeli Torontál vármyegye keleti része a jelenlegi Temes megyében volt, nagy része azonban a jelenlegi Szerbiában. A 29 felvételből 25 síkfilmre készült a többi sztereó és panoráma.
01_to.jpg

Udvarhely

Udvarhely vármegye a mai Hargita megye nyugati felében volt. Innen 32 felvételt őrzünk, ebből 17 darab 13*18 cm-es felvétel, 4 panoráma és 11 sztereó.
01_udv.jpg

Ugocsa

Ugocsa vármegye egy kis megye volt, melynek déli része a mai Szatmár megye területén, északi része pedig Ukrajnában volt. 13 darab üvegfelvétel van innen, ebből 4 nagyméretű, 1 panoráma és 8 sztereó felvétel.
01_ug.jpg

Veszprém

A mai Veszprém megye és a korabeli majdnem azonos területű. A 38 felvételből 25 sztereó és 13 nagyméretű negatív.
01_ve.jpg

Zala

A korabeli Zala vármegye kicsit nagyobb volt a jelenlegi megyénél. Összesen 114 felvétel van ebből a térségből, ebből 37 darab 13*18 cm-es negatív, 25 panoráma és 52sztereó felvétel.
01_za.jpg

Zemplén

A korabeli Zemplén vármegye nagy része a mai Szlovákia területén, déli része pedig a jelenlegi Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt. A 28 felvétel nagy része - 17 darab - nagyméretű negatív, 5 panoráma és 6 sztereó felvétel.
01_ze.jpg

 

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság

Kedves Látogató! Amennyiben további kérdései vannak, térképeket vagy fényképeket szeretne letölteni szívesen állunk rendelkezésére.

A Térképtárral Bartos-Elekes Zsombor foglalkozik, elérhető a bezsombor@yahoo.com e-mail címen.

A Fényképtárral Imecs Zoltán foglalkozik, elérhető a zimecs@yahoo.com e-mail címen.